CHUẨN ĐẦU RA BẬC CAO ĐẲNG NGÀNH VIỆT NAM HỌC (CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ LỮ HÀNH, QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN)

 
I. Thông tin chung
1. Mã ngành              :  51220113
2. Đối tượng tuyển sinh:  Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương  đã  tham dự  kỳ thi đại học, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức và đạt điểm chuẩn của trường.

3. Thời gian đào tạo: 03 năm

4. Mục tiêu đào tạo
Giỏi chuyên môn nghề nghiệp
Sinh viên được trang bị một cách hệ thống các kiến thức và kỹ năng làm việc trong ngành Việt Nam học với những nghiệp vụ cụ thể sau: Nghiệp vụ và kỹ năng giao tiếp với khách hàng, kỹ năng bán hàng, hướng dẫn viên du lịch tại các đơn vị hoạt động lữ hành; chăm sóc khách hàng…
Có kiến thức về Tổng quan du lịch, Thanh toán quốc tế, Nghiệp vụ văn phòng, Tổ chức kinh doanh; Marketting và giao tiếp khách hàng; khách sạn nhà hàng; Quản trị tiền sảnh; Quản trị phòng...
Sử dụng thông thạo công cụ tin học
Tin học văn phòng: sử dụng thành thạo phần mềm Microsoft Office, thể hiện đánh giá khi sinh viên ra trường đạt kết quả như sau:
Kỹ thuật đánh máy 10 ngón đạt 20- 24 từ/1phút.
Sử dụng thành thạo các công cụ trong MS Word để soạn thảo tất cả các loại văn bản theo đúng thể thức qui định của nhà nước về nội dung và hình thức.
Hiểu biết và vận dụng tốt các hàm, lệnh, các công cụ và thuật toán trong MS EXCEL để lập các báo cáo trong lĩnh vực mình phụ trách.       
Có kỹ năng ứng dụng internet tốt để tìm kiếm khai thác thông tin tổng hợp báo cáo.
Sử dụng thành thạo Email ngay từ học kỳ đầu năm 1.
Sử dụng tốt phần mềm MS Power point để lập các loại báo cáo
     Hiểu biết cơ bản một ngoại ngữ
Đạt trình độ C tiếng Anh.

II. Chuẩn đầu ra
1.  Kiến thức
1.1 Kiến thức chung
Vận dụng hiểu biết về chính trị, pháp luật, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, quản lý điều hành, kỹ năng sống, ngoại ngữ, tin học để giải quyết các vấn đề liên quan đến nghề nghiệp và cuộc sống.
1.2. Kiến thức chuyên ngành
- Có kiến thức chung về khoa học du lịch: Địa lý du lịch; Văn hóa du lịch; Quản trị kinh doanh khách sạn – nhà hàng;  Nghiệp vụ lễ tân, buồng...
- Cập nhật các thông tin khoa học và hiện đại về các lĩnh vực khác nhau của du lịch học, vận dụng các kiến thức tổ chức, quản lý, điều hành vào kinh doanh du lịch.
- Có kiến thức cơ bản về Tiếng Anh chuyên ngành.

2. Kỹ năng
2.1. Kỹ năng chuyên môn
- Có kỹ năng phục vụ khách trong thời gian lưu trú; phục vụ buồng, bàn - bar – bếp;  giao tiếp với khách du lịch; làm việc theo nhóm; làm việc độc lập; kỹ năng quản lí, kinh doanh khách sạn – nhà hàng; hướng dẫn khách, thuyết minh, khả năng xử lý tình huống; Lập kế hoạch kinh doanh cho khách sạn, nhà hàng.
2.2.Kỹ năng mềm
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, Internet.
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình; làm việc độc lập và theo nhóm; tổ chức các hoạt động tập thể; quản lý điều  hành trong nhóm nhỏ; kỹ năng sống.

3. Thái độ
Lập trường quan điểm chính trị vững vàng. Có ý thức đạo đức, kỷ luật và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội;  ý thức trách nhiệm công dân; tác phong làm việc linh hoạt, tự tin, giao tiếp khéo léo, tự chủ và tích cực; thích ứng với môi trường công nghiệp năng động; có ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên du lịch.

4. Ngoại ngữ
Đạt trình độ C tiếng Anh.

5. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
Quản trị nhà hàng – khách sạn, nhân viên lễ tân, buồng, bàn – bar – bếp.

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
Có thể học tập liên thông lên đại học cùng chuyên ngành./.