1. Tuyển sinh
  2. Tin tức
  3. Thông báo

thứ 7; 15 - 04 - 2017

[TS2016] Thông báo tuyển sinh Cao đẳng và Trung cấp hệ chính quy năm 2016

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm 2016, Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Đông Á Quảng Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng và trung cấp hệ chính quy năm 2016 cụ thể như sau: 1. Bậc Cao đẳng chính quy STT Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu 1 Cao đẳng Điều dưỡng 51720501 150 a. Đối tượng và phạm vi tuyển sinh Các học sinh đã tốt nghiệp THPT/ BT. THPT, TCCN trở lên trên phạm vi cả nước; Học sinh...