X
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐÔNG Á - Trang chủ
  1. Tuyển sinh
  2. Tin Nhà trường
  3. Thông báo
  4. Kho học liệu
  5. Mẫu VB
  6. Downloads

Thứ 4; 05 - 10 - 2016

Thông báo tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp khóa K13, K14

THÔNG BÁOVề việc Tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng, Trung cấp chính quy khóa K13, K14 năm 2016 Căn cứ các kết quả công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên Cao đẳng, Trung cấp chính quy các khóa K13, K14; Căn cứ Kế hoạch chung của Nhà trường năm 2016; Căn cứ Đề nghị của Phòng Đào tạo; Nhà trường sẽ tổ chức buổi...

Giải phẩu sinh lý

Giải phẩu sinh lý

Sách thử nghiệm Với bộ tài liệu này sẽ gi&u ...

Rate: 5.00 Hits:31

Giải phẩu người

Giải phẩu người

Sách thử nghiệm Sách được biên soạn bởi t&aa ...

Rate: 5.00 Hits:106

Tin học chuyên ngành

Tin học chuyên ngành

Sách thử nghiệm Kiến thức đại cương kết hợp với kiến thức ...

Rate: 5.00 Hits:20

Tin học căn bản

Tin học căn bản

Sách thử nghiệm

Rate: 5.00 Hits:20

Điều dưỡng cơ bản 2

Điều dưỡng cơ bản 2

Sách thử nghiệm

Rate: 5.00 Hits:53

Điều dưỡng cơ bản 1

Điều dưỡng cơ bản 1

Sách thử nghiệm

Rate: 5.00 Hits:16